تاریخچه شرکت

شرکت مهندسی آذرپژوهان اندیش به عنوان یکی از پیشگامان عرصه طراحی و ساخت ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار گاز در ایران، نخستین شرکت خصوصی فعال در زمینه پروژه های EPC این بخش از صنعت است که گستردگی تجربیات و اهمیت فعالیت هایش در زمینه ایستگاه های تقلیل فشار نیروگاهی و مجتمع های صنعتی، این شرکت را از سایر شرکت های فعال در این بخش متمایز کرده است.
شرکت مهندسی آذرپژوهان اندیش از بدو تاسیس در سال 1378 به عنوان یک شرکت خصوصی فعال در زمینه طراحی، تامین و ساخت شبکه های گازرسانی و سیستم های سوخت مجتمع های مسکونی و صنعتی شناخته شد و همزمان با واگذاری ساخت ایستگاه های تقلیل فشار گاز از مجموعه NIGC به شرکت های خصوصی (در سال 1380) با تمرکز بر این بخش از صنعت گاز به فعالیت خود ادامه داد.
از سال 1384 و با ساخت ایستگاه تقلیل فشار 300،000 مترمکعبی نیروگاه فارس، شرکت مهندسی آذرپژوهان اندیش همچنان به عنوان پرچمدار شرکت های خصوصی ایرانی در زمینه ایستگاه های تقلیل فشار صنعتی به کار خود ادامه داد و امروزه با تدبیر مدیران ارشد، همت کارشناسان جوان و با تکیه بر انگیزه نیروهای متخصص خود به عنوان شناخته شده ترین و فعال ترین شرکت EPC ایستگاه های گاز صنعتی در کشور همچنان به خدمت در عرصه خودکفایی ملی و اعتلای نام ایران زمین افتخار می کند.
شرکت مهندسی آذر پژوهان با شناخت دقیق الزامات و نیازهای متفاوت سیستم های تغذیه و سوخت صنایع فولاد، پتروشیمی و کارخانجات تولیدی و با تجربه طراحی و ساخت بیش از 20 ایستگاه نیروگاهی، ایستگاه های تمام کنترل صنایع پتروشیمی و تغذیه صنایع فولاد و گندله سازی ادعا دارد که دانش بومی و همت ملی جوانان این سرزمین را در نیل به اهداف والای کشور و چشم انداز آینده این مرز و بوم جاری کرده است.
شرکت مهندسی آذرپژوهان اندیش با گستردن مرزهای فعالیت خود، امروزه نه تنها در کشور سرفراز ایران بلکه در سایر کشورهای منطقه نیز به انجام خدمت پرداخته و پروژه EPC ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه رمیله بصره (با ظرفیت 400،000 مترمکعب در ساعت) با تکیه بر توان مهندسی، تولیدات با کیفیت سازندگان داخلی در مدت زمان برنامه ریزی شده اولیه ساخته و نصب گردید و به یکی از نمادهای کیفیت و بالندگی صنعت ایرانی در خارج از مرزها بدل خواهد شد.